Figyelem! Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy személyes átvételnél VALAMENNYI gépünket DÍJTALANUL BEÜZEMELJÜK!

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Szerződési Feltételek alapfogalmai


1.1 Szolgáltató adatai:
Név: Kertész Műszaki Kereskedés Betéti Társaság
Rövidített név: Kertész Műszaki BT.
Cím: 7020 Dunaföldvár Reiter köz 4.
Adószám: 26409698-2-17
Cégjegyzékszám: 17-06-000295
Cégbíróság: Tolna megyei Cégbíróság
Számlavezető bank: OTP Dél-dunántúli r., Dunaföldvár, 7020 Dunaföldvár, Béke tér 11.
Bankszámlaszám: 11746050-20018384
Telefonszám: +36 75 541 255
E-mail: info kukac kerteszbt pont hu

1.2 Vásárló
Az a személy vagy az a jogi személy, aki/amely az on-line áruház szolgáltatásait igénybe veszi, azaz az on-line áruház internetes felületén keresztül árut, vagy szolgáltatást rendel meg.

1.3 Szállító
A Kertész Műszaki BT. által megbízott szállítmányozó cég, amely lehet a Magyar Posta Zrt vagy bármely más futárszolgálat.


2. On-line áruház szerződési feltételek célja

A Kertész Műszaki BT. az On-line áruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a On-line áruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az On-line áruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
Az On-line áruház Szerződési Feltételei a Kertész Műszaki BT., és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.
Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az On-line áruház Szerződési Feltételek közzététele
Az On-line áruház Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a On-line áruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.
A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut/szolgáltatást rendel meg, vásárol.

2.2 Az On-line áruház Szerződési Feltételek hatálya
A Kertész Műszaki BT. fenntartja a jogot, hogy az On-line áruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja.
Az On-line áruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.
Az On-line áruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg az On-line áruház-szolgáltató az On-line áruház-szolgáltatást biztosítja.


3. Az On-line áruház-szolgáltatás


A Kertész Műszaki BT. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja az On-line áruház-szolgáltatást.

3.1 Az On-line áruház-szolgáltatás területi hatálya
Az On-line áruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.
A Kertész Műszaki BT. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el.

3.2 Felelősség a honlap tartalmáért
A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni.
Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves, félrevezető vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra.
Tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Kertész Műszaki BT. nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok a Vásárló által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli.
Ennek megfelelően a Kertész Műszaki BT. nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.


4. Az On-line áruház Szerződés létrejötte és módosítása


4.1 Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre.
Az On-line áruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása.
A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja.
A Kertész Műszaki BT. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.1.1 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.2 Megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés mindaddig módosítható vagy törölhető, amíg a szállításra vonatkozó visszaigazoló e-mailt el nem küldtük.
A módosítás vagy törlés történhet telefonon, e-mailen vagy személyesen.
A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.
Amennyiben a megrendelését nem mondja az előbb leírtak szerint, és az árut átvételét megtagadja, akkor az ebből keletkező szállítási költséget (mely az oda-vissza szállítási költség) a Kertész Műszaki BT. kiszámlázza.
Amennyiben ennek a fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, akkor ezt polgári peres úton a Kertész Műszaki BT. megteheti.

4.3 Fizetési feltételek
A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét előreutalással a Kertész Műszaki BT. számlaszámára, vagy a Szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti.
A Szállító a készpénz átvételéről elismervényt ad.
A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

4.4 Szállítási feltételek
Mivel a szállítási költség a rendelt áruk súlyától és értékétől függhetnek, ezért a végleges rendelés leadás előtt lehetőség van a szállítási mód kiválasztására.
Raktáron lévő termékek szállítási határideje 48-72 óra, minden egyéb esetben a szállítási határidőről e-mailben, vagy telefonon értesítést adunk.

4.5 Szállítási módok
4.5.1 Postai utánvét
Az összeget a Vásárló az átadó postai dolgozónak fizeti meg, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget.
Szállítási határidő 2-5 munkanap.
Szállítható súlyhatár 40 kg, beszedhető maximális utánvételi költség 500.000 Ft. Ettől eltérő esetben postai szolgáltatást nem lehet igénybe venni.
Ha a Kertész Műszaki BT. a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem tudja teljesíti, telefonon (e-mailen) egyezteti a megrendelővel a szállítási határidőt.

4.5.2 Futárszolgálat
Az összeget a Vásárló az átadó futárnak fizeti meg, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költségeket.
Szállítási határidő 2-5 munkanap.
Szállítható súlyhatár csomagonként nem lehet több, mint 40 kg.
Raktáron lévő termékeknél, amennyiben a rendelés 12.00 óráig feldolgozásra kerül, úgy a kiszállítás, akár már következő munkanapon megtörténik.
Ha a Kertész Műszaki BT. a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem tudja teljesíti, telefonon (e-mailen) egyezteti a megrendelővel a szállítási határidőt.

4.6 Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását.
Ezután a megrendelést a Kertész Műszaki BT. érvénytelennek nyilvánítja és törli.


5. A Vásárló jogai és kötelezettségei


5.1. Elállás jog
A Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni.
A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet - Távollévők között kötött szerződésekről - értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik.
A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Kertész Műszaki BT. felvételt készít.
A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak.
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Vásárló”).

Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Vásárló a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

•    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
•    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak.

5.1.1. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt, bizonyíthatóan elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

5.1.2. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

5.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

5.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

5.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
A Vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5.1.6. Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1.1 pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A határidő betartottnak minősül, ha Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

5.1.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Vásárlót terheli.
A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.
Az Ügyfél kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató 1.1 pontban feltüntetett elérhetőségein fogadja, azonban a visszaszállítás valamennyi, felmerülő költsége a Vásárlót terheli.

5.1.8. Ha Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

5.1.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

5.1.10. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.2 Kérjük kiemelten vegye figyelembe a következőket:

5.2.1 A postán keresztül visszaküldött áru sértetlenségét munkatársunk személyesen ellenőrzi és ellenértékét legkésőbb az áru megérkezését követő 30 napon belül eljuttatjuk a vevő címére, illetve átutaljuk az általa megadott bankszámlaszámra.
5.2.1 Ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni áruházunk részére, akkor nem vállaljuk a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatjuk a vásárlónak, saját költségére.


6. Garancia


Az on-line áruházban forgalomba kerülő gépek mindegyikére garanciát vállalunk, mely legalább 12 hónap.
Kivételt képez ez alól a professzionális felhasználás, mely esetén a jótállás 6 hónapra, illetve a kölcsönzési célú felhasználás, mely esetén a jótállás 3 hónapra korlátozódik.Továbbiakban a termék jótállásával a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezési az irányadók.
A meghibásodások elkerülése érdekében a beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el a gép magyar nyelvű használati útmutatóját.

Néhány, a garanciát érintő kérdés: (kivonatosan)
•    a jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, amennyiben fogyasztónak minősül (Ptk. 685§ d bekezdés).

•    a jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás vagy üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik.

•    a jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

•    a jótállási kötelezettség teljesítése a fogyasztót terheli.

•    a fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatnál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti.


•    a rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyszínén kell megjavítani.
Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, akkor le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

•    ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított három munkanapon belül meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

•    a készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámolása esetén vállalja.

•    a hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő.
Ez esetben a készüléket az üzembe helyezés előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében.
Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.

•    a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

•    szavatossági igényt forgalmazóval szemben érvényesíthet azzal, hogy bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, akkor a szerződést megkötöttnek kell tekinteni.
Ezzel felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy őrizzék meg a számlát/bizonylatot, hogy kétséget kizáróan igazolni tudják a fogyasztói szerződés megkötését.

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; Ptk. 685. § e) pont; Ptk. 305. § - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletei.

Következő esetekben megszűnik a garancia:

•    a gyártó által előírt karbantartások elvégzésének elhanyagolása esetén

•    bármely olyan károsodás esetén, amely nem az előírások szerint végzett javítási vagy karbantartási módszer alkalmazásából adódik

•    ha a gépet nem a szakszerviz szedte szét, vagy bontotta meg

•    nem rendeltetésszerű használat esetén

•    a műszaki specifikációkat meghaladó igénybevétel esetén

•    nem eredeti alkatrész, nem megfelelő benzin és olaj használatánál

•    a gépen végrehajtott módosítások esetén

•    természetes elhasználódások vagy kopások

•    nem megfelelő szállításból vagy tárolásból adódó károsodás


7. Elvesztett jótállási jegy illetve számla pótlása, javítása


Az elvesztett vagy megsemmisült jótállási jegyet illetve számlát külön térítés ellenében tudjuk csak pótolni.
Jótállási jegy 1.000 Ft +ÁFA, a számla hiteles másolata, vagy bárminemű módosítása, javítása 1.000 Ft +ÁFA költséget jelent.
Kivételt jelent ez alól, ha ezek hiánya vagy hibája a Kertész Műszaki BT. mulasztásából történt és ezt a kézhezvételtől számított 8 napon belül jelzi a Kertész Műszaki BT. felé.


8. Szavatosság


8.1. Kellékszavatosság


8.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.
Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

8.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).
Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett.
Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is létezett.

8.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


8.2. Termékszavatosság


8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.
E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.
A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

8.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

8.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

8.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

•    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

•    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

•    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


9. Jogérvényesítési lehetőségek


9.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.1 pontban megadott közvetlen elérhetőségeken hétköznapokon 8:00-16:00-ig terjesztheti elő.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.
Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

•    személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,

•    telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.
Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

•    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.
A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

•    Békéltető testület.
A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

•    Bírósági eljárás.
Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A Tolna Megyei Békéltető testület elérhetőségei:
-    elnök: Mátyás Tibor
-    cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
-    levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
-    telefon: +36 74 411 661
-    fax: +36 74 411 661
-    mobil: +36 30 637 00 47
-    e-mail: kamara@tmkik.hu

 

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy egyes termékeinket, szezonális jelleggel kínáljuk. Ebből kifolyólag, átmeneti vagy tartós készlethiány előfordulhat; megértésüket köszönjük.